Kỹ thuật vespa Archive

Các bước bảo dưỡng xe máy vận hành an toàn

Các bước bảo dưỡng xe máy vận hành an toàn  Bảo dưỡng hàng tháng: Bước 1: Kiểm tra áp suất hơi vỏ lốp. Nếu áp suất không đủ, dễ dẫn tới hiện tượng dập bố khi chạy với tốc độ cao, khiến cho vỏ lốp hỏng hoàn toàn. Phải kiểm tra chống đứng, chống ngang, …